la sfârşit eram un prunc învelit în cuvinte vii
 
« Prima pagină
câţi dintre noi îşi vor putea supravieţui
fără a simţi împietrirea inimii ca pe o aripă retezată
şi câţi se vor întoarce în Dumnezeu după ce vor fi rămas singuri
cu stingerea în univers?
(„şi am auzit cum venea
era noapte
jumătate de cer în miere neagră
jumătate în lapte de bivoliţă şi cânta cu jumătate de gură
şi plângea cu jumătate de inimă
iar cu cealaltă jumătate râdea
eu i-am zis că nu e bine să faci aluat pentru speranţe
din două jumătăţi de adevăr,
visul începe din ezitare şi haos
dar după avalanşă se preface în iluzia de a fi viu fără încetare
pe jumătate înviat din moartea cea gustoasă
pe jumătate viu-înmurit prin viaţa fără de scădere
iară viu fumuriu fără întoarcere înseamnă pe jumătate îndumnezeit
dar pe jumătate adormit încremenit în trufia eternităţii
şi am auzit cum venea.
era noapte
când scade fumul de pe copaci
aripile cădeau peste mine şi mă acopereau
şi cântam cu jumătate din fiinţă ca să nu mă dau bătută
dar cu jumătate de inimă străbăteam ca un laser lighioana
şi o legam
în jurul stâlpului nopţii
şi o răpuneam cu focul fluid
îngenunchind în faţa hoitului de semne dezvrăjit.
chestia e că viaţa este această corida cu două jumătăţi de adevăr
când absoarbe două jumătăţi de iluzie
în aceeaşi nesătulă singurătate
deghizată în lighioană fără contur.
ea se năpusteşte întreagă asupra ta şi te rupe de tine
sătulă apoi te lasă să priveşti adormirea părţilor tale vii
în nuferi şi amestecarea fiinţei tale cu stele ce scad“)
ceea ce se stinge în noi e iubirea văzută cu ochii lighioanei
există imagini prin care privirea trece
până ajunge la cuvânt
la fel cum un puţ străbate pământul
până dă de apă.
dar există imagini prin care nimic nu trece
topologii tăcute
voci care nu se aud
privirea se reflectă pe zidul din retina celui ce nu vede
şi i se întoarce în inimă ca un ghimpe letal
(„am văzut cu ochii mei cum lighioana mă înşfăca de ceafă
şi mă izbea de lumină albastră până cand orbeam
scufundându-mă din nou în noapte până la capăt
şi toate astea de câteva ori
iar la sfârşit eram un prunc învelit în cuvinte vii
cum carnea cu fascie de novă a celui renăscut“)
cuvintele ca nişte lipitori ce nu se dezlipesc de mine
când singurul duşman este timpul ce mi s-a dat
pentru a opri cu logica unui singur text creşterea şi descreşterea din mine