scriu despre lume ca despre un val de crime fără autor

 

 
« Prima pagină
scriu cu emisfera dreaptă, de fapt, scriu pe un ricorso al haosului ordonat
de anxietate
sau mai bine zis scriu toate mărturiile despre libertate ale celor care locuiesc în
emisfera mea dreaptă
ca într-o agenţie de ştiri
pentru internauţi
ştiut fiind că o conştiinţă absolută a sinelui liber
atinge un maximum de amplitudine atunci când se reflectă în haosul iubirii
(„el îşi făcea bagajele pe ascuns şi fugea mereu din calea ei“ „un om liber îşi
instaurează conştiinţa pentru toţi în conştiinţa pentru sine însuşi“ „deopotrivă
responsabilitate şi egofilie“ „aş putea să fiu doar al meu, spune Pelerinul din
Aqualung, care face o reverenţă şi se îndepărtează, dar aş putea mai degrabă să fiu
al vostru, să vă iubesc aşa cum îl iubesc pe Dumnezeu şi aşa cum mă iubesc pe
mine, bietul, şi să vă dăruiesc toate verbele mele şi toate substantivele mele care
se supun fiinţei voastre“ „aş putea să vă las să credeţi că sunt ostaticul vostru“
„însă iubirea nu este sclavie, ci eliberare de mine şi de voi“ „un fluid care circulă
între noi fără a fi al nostru şi fără a lua ostatici“ „vă iubesc pentru că nu sunt
ostaticul vostru“ „nu sunt ostaticul vostru pentru că am libertatea şi binele“ „pot să
plec unde vreau şi când vreau“ „dar unde să plec?“ „eu sunt aici şi pretutindeni,
pentru voi şi pentru mine“ „eu sunt absenţa oricărei certitudini“ „beţia Binelui“)
scriu cu frica de a nu uita cine sunt
eu pentru mine şi pentru voi
merg cu paşi egali
merg treaz dar uneori adorm şi merg adormit pe drumul somnoros şi el
drumul se deschide pe măsură ce înaintez
ca un transfer între cer şi abis
(„pentru că sunt acum ceea ce nu voi mai fi niciodată“)
scriu despre ceea ce emisfera dreaptă macină în loc de suflet
când îmi construieşte o memorie de refugiu
văd spaţiile cum se contractă şi se dilată şi cum se efilează sub pământ
scriu despre puterea cuvintelor de a se încorda în jurul vieţii
la fel cum fiecare viaţă în parte licăreşte un infinit enigmatic
pământul ţine o palmă maternă pe creştetul meu
scriu despre pulsaţiile quasarilor din umbră
atunci când deraiază
apoi cancerul se întinde şi citeşte celelalte programe
copiind anomalia şi alocându-i folder-ul vieţii
scriu despre traducătorul universului în limba morţii
sistem de operare après la mort wireless
emisfera mea dreaptă scanând amniosul unei mitologii
textul coadă a cometei
desprins din tora evanghelii coran zen
scriu pe un arbore retezat de fulger pentru că ceea ce văd este un arbore
informaţional care duce mai departe ramificaţiile
văd cu emisfera dreaptă siluetele prin care fiinţa şi neantul se subminează reciproc
ştiu că nu există poem în sine, cuvânt în sine, doar supravieţuitori ai intoxicării
prin cuvinte ce ţin loc de arbitru
iluminarea ca respiraţie ce este o denucleare
inspirul de celălalt şi expirul de mine
uimirea când sunt eu joncţiunea fiinţărilor ce ne scot din solitudine şi ne purifică
neodihnă a respirărilor şi inspiraţiilor când sunt vie şi plină de sens
scriu cu o minte din viitorul continuu
anticipând toate paradisurile pierdute de forţa estetică în dauna fisiunii care mă
transcende întru de-claustrare
starea de evadare din violul istoriei, care îmbracă victimele în temporalitate, în
canon şi le legitimează întru egolatrie
suprimându-le libertatea,
scriu cu emisfera mea dreaptă de după catastrofă –
fascinaţia sclaviei care culege răbdătoare litere şi legi
silenţios travaliu semantic
cu teama de a nu speria vânatul
fără a răni textul cu paşii unui sens ce se trezeşte neaşteptat pentru a distruge în
loc de a lega
piatră după piatră adunând în burta pofticioasă a lupului
nimic după nimic
foc după foc
apă după apă
gol după gol
suflu după suflu
Pelerinul din Aqualung face o reverenţă şi zice:
astfel am scris axiomele care au postulat lumea ca periferie
în care omul, când este neant-fluid, nici nu cristalizează
dacă se închide în sine şi nu se racordează la celălalt,
dar eu cu emisfera dreaptă văd tot ce există în cuvinte şi explodează apoi
galaxii iconice de interfaţă
erupţii ce reduc universul la dimensiunea suportabilă
a seminţei
şi irumperi ce deduc din cuantă structura universului
aşa cum se reflectă în miile de cioburi din pământ
aşa cum se dizolvă în milioanele de ochi reci ce împing gheţarul la ecuator
aşa cum mă priveşte prin irişii fiinţelor anonime,
în toate acestea urcă autoritatea poemului asupra cosmosului şi solemnitatea
textului ca supra-lume hyper-expansivă
de memorii perpetuu integrabile în cuvinte.
eu
scriu despre peisajul increat şi peisagistul ce gândeşte în holograme
mărturisind continuu despre vieţile care caută alte vieţi
despre limbile care caută alte limbi
despre universurile care caută alte universuri
despre morţii din viitor care caută morţii din table
pe care înscriu puterea rădăcinilor de a străbate lumea cu metodă şi analiză
ca pe un nimic cognoscibil prin sensul său şi emoţionant prin finalitate
scriu cu emisfera dreaptă – designer de sălaş in vivo pentru soarele negru al
abstracţiunii
(„cuvintele se nasc şi migrează precum fiinţele aflate veşnic în căutarea hranei şi a
ovarelor apte de fecundare“ „noaptea în Deltă somonii urcă pe mal“ „focurile de
tabără cresc“ „nisterii şi păstrugile tinere vagabondează“ „dacă priveşti prea mult
cuvântul noapte te rătăceşti în ea, nu în reflectarea cuvântului“ „ tu eşti noaptea“
„noaptea de solzi dansând cu Diaghilev pe spinările peştilor“ „morunul maiestuos
alunecă pe luciu“ „ luciul apei nu e luciul nopţii“ „şiraguri de icre în apa oglinzii“
„ouă crude de lumină“ „înţelesuri fără memorie“ „aici e poezia, în siajul moale al
morunului pe braţul unei amnezii“ „visezi?“ „nu, eu doar pescuiesc“ „strălucirea
ca năvod pentru fiinţa mea feerică“ „sunt adevărul meu pentru că pot să mă
zvârcolesc“ „căutând aer“ „zbatere a sensului care îşi apropriază omenescul meu“
„inspir ascuţit“ „extazul de a fi descoperit exact lumea cu care trebuia să mă
înfrunt dintotdeauna“ „aşa cum Dumnezeu m-a modulat din cenuşa arderii de tot a
sensului şi recrearea lui din arderea de tot a pierderii sensului“ „mulţumesc,
Doamne, pentru că m-ai mistuit şi mi-ai împărţit Ego-ul în milioane de euri pe
care le-am împărţit împreună celorlalţi, ca să se înfrupte şi ei din neliniştea mea şi
să caute alături de mine cenuşa arderii de tot“ „pentru a dărui viaţa“ „viaţa“
„viaţa“ „sau toate echivalentele de sens care par să însemne viaţă“ „aş putea să fiu
fericită puţin?“ „enter your cod access“ „the answer to your question is no“ „dar
nu există nu“ „inspir ascuţit“ „aer albastru“ „mai important decât iubirea este
itinerariul definirii ei“)
Pelerinul din Aqualung face o plecăciune în faţa mea, mă priveşte şi zice în locul
meu:
scriu în mine sculptez în mintea asta marele nimic şi nasc cuvinte vii
pe care le hrănesc cu laptele produs de mamele
pe care le mângâi cu palma maternă a
pământului
cu memoria nesfârşită a mărturisirii
scriu despre haos cu frica de haos a emisferei drepte
când urmează instinctul metaforei de a înlocui natura umană
scriu despre lume ca despre un val de crime fără autor
cuvinte care pur şi simplu există pentru a face să dispară minţi mâzgălitoare
sau pentru a-i aduce înapoi pe cei ce vorbesc limba căderii din paradis
scriu cu emisfera dreaptă despre lucruri făcute pentru a fi uitate şi redescoperite
precum
uimirea
deîndată ce le-am rostogolit în lume cu rostul de a produce homeostazie
realitate şi real
scriu cu Dumnezeul din emisfera dreaptă – misterul revelat domesticit de texte
pentru a-mi locui starea de conştiinţă terminatoare întemeietoare
scriu cu emisfera dreaptă fără împotrivire, de fapt, scriu pentru că nu pot învinge
frica de a fi vie în marele nimic