« Home

 

Volumul "Festina lente"

 

 

Aprecieri despre poeziile lui Ionuţ Caragea: AICI

 

Editura eLiteratura din Bucureşti a publicat în septembrie 2014, în format electronic şi tipărit, cartea bilingvă de poezii "Festina lente", semnată de Ionuţ Caragea. Cartea de 185 pagini, publicată în română şi în spaniolă, începe cu prefaţa lui Paul Abucean, cel care realizează şi traducerile celor 50 de poeme din conţinut. Traducerile au fost revizuite de scriitorul Renato Gudiño. Fragmentele de pe coperta a IV-a sunt semnate de Ion Simuţ şi Daniel Corbu. Autorul copertei este graficianul Leo Orman. Ilustraţia copertei: Rătăcitorul pe marea de ceaţă (1818), tablou de Caspar David Friedrich (1774-1840). Volumul se poate comanda de la editura eLiteratura prin e-mail (office@epublishers.info, info@ePublishers.info, info@eLiteratura.com.ro), la telefon (0722 156 408) sau de la Elefant.ro, librăria Eminescu, Cărturescu sau EMAG. Alte cărţi de Ionuţ Caragea: www.ionutcaragea.ro
 
 
 
 
Referinţe din volumul "Festina lente"
 
Prefaţa în limba română: Poezia în căutare de sine” - Paul Abucean
 
Pe Ionuţ Caragea l-am cunoscut (vorba vine!) în localitatea sa natală, adică Gugăl. Gugăl, cum se ştie, e o uliţă a satului global. Erau timpuri grele. Oamenii începuseră să se standardizeze. Se clonau voluntar, chiar dacă "numai" în suflet. Deveniseră simple mecanisme. Deveniseră nişte umbre. Oriunde priveai, vedeai înregimentare pasivă şi masivă. Chiar şi arta începuse să devină sinonimă cu găunoşenia. Şi mi-am zis: musai să existe un izvor de seninătate undeva, o Speranţă!  Şi nu mică mi-a fost bucuria - şi mirarea! - să descopăr că oameni ca el încă există. Spiritul încă nu a murit.
 
A scrie despre Ionuţ Caragea este, desigur, o treabă utopică. Puţini dintre noi sunt definibili - chiar şi la modul relativ - dar cine s-ar încumeta să definească Poetul însuşi, cel care, prin natura sa, e cea mai lunecoasă matrice de referinţe şi metafore? Poezia e menită să sfideze ordinea celor fizice, aşa că numai înotînd în poemele sale îţi poţi face o idee cam cît de vast este acest ocean dezancorat de la ţărmul bătrînului Tomis. Iată deci nişte... (s)tropi caracteristici: "aş fi vrut ca Dumnezeu să fie măcar o dată om / şi să petreacă ceva timp şi cu mine / să ne întîlnim într-o bună zi pe stradă / el să mă bată cu palma pe umăr / ce faci prietene?" (Colecţionarul poemelor de unică folosinţă); "oamenii pe care i-am întîlnit o dată în viaţă / aduc pe undeva cu Dumnezeu / îmi lipsesc îmbrăţişările lor / strîngerile de mînă / dar mai ales privirile…" (ibidem); "în mansarda inimii mele oamenii / se-nghesuie şi se iubesc" (Ceai verde cu aromă de nemurire); în fine, puţin cîte puţin devine clar că el, Caragea, e propulsat de o candoare miraculos conservată, candoare care-i permite să mîntuie prin verb tot ce se poate încă mîntui în teritoriul cotidianului.
 
Antologia de faţă îi va decepţiona profund pe cei care caută în poezie o fugă spectaculoasă din realitate. Nu există în ea revelaţii instantanee, nici terapii intensive, nici proprietăţi curative, nici autostrăzi spre împărăţia cerului. Caragea ne livrează "numai" cele care sunt omeneşte contractabile, şi o face cu onestitate completă. Nu numai că nu ne anesteziază contra realităţii, dar ne obligă, la tot pasul, s-o redefinim, s-o simţim şi s-o gîndim din unghiuri noi, perfect originale. Cei săraci cu duhul se vor simţi trădaţi în poezia sa. Vor fi nevoiţi să se întoarcă în sălile unde, măcar o oară pe săptămînă se învaţă, hipnotic şi convulsiv, deliranta "vorbire în limbi".  Limba în care ne vorbeşte Caragea este o limbă arhaică, arhetipală, chiar dacă încă inteligibilă: limba solidarităţii umane. El are intuiţia fatidică (în toate sensurile) a faptului că numai dedicîndu-ne viaţa semenilor noştri putem accede la "divinitate". În această limbă arhetipală devin exprimabile ecuaţii ontice de prim ordin, cum ar fi "Eu = vecinul lui Dumnezeu" (Rilke),  "Eu = multitudini" (Whitman), şi "Eu = radical din Dumnezeu" (ori expresia echivalentă "Eu la pătrat = Dumnezeu") (Caragea).
 
Ionuţ Caragea nu se lasă sedus, nici intimidat, de tendinţe şi curente. Pe cînd la patul agonic al poeziei româneşti par a-şi disputa colacii două grupări lexicalmente distincte, dar cu platformă politică şi grad de virulenţă similare - una coprocultistă, a celor care văd în poezie un simplu laxativ, un simplu debuşeu al puseurilor lor exocrine, şi cealaltă didacticistă, a celor care fac din poezie un amvon al diseminării egolatrelor lor halucinaţii, Ionuţ Caragea ne propune ceva nou şi vechi de cînd lumea: o abordare generoasă, altruistă.  Imun la contagierea partinică, el urmează un singur edict: cel al propriei conştiinţe şi sensibilităţi. Unul dintre ultimii reprezentanţi, în această eră arhi-orwelliană, ai unei specii virtual dispărute: Omul Liber. Iată deci un poet care în niciun moment nu ne amăgeşte că ar deţine răspunsuri. El ne zice, în esenţă: "Haideţi, dragi prieteni, să căutăm împreună!" Şi ce altceva, dacă nu o perpetuă şi febrilă căutare, este Poezia, autentica poezie? Pentru aceste motive, emblematic îmi pare poemul său "Ceva din mine caută ceva", care, cu necesara clauză a provizoratului, ar putea constitui, în stagiul curent, un eventual manifest de artă poetică al său: "Ceva din mine caută o secundă, ceva caută/ un minut,/ Ceva caută o oră, ceva caută o zi, ceva caută o lună,/ Ceva caută un an, ceva caută o viaţă,/ Ceva caută mereu ceva."
 
Un adevăr esenţial se desprinde, inevitabil, din ansamblul hermeneuticii caragiene: nu destinaţia contează, ci voiajul în sine. Fiecăruia dintre noi îi este rezervată o Itacă a sa, ideea însă - şi aci intervine misia poetului - este să facem periplul cît mai fascinant şi durabil. Poate niciunde nu este mai pregnantă această filozofie ca în "Poemul meu ca un tren" ("poemul meu ca un tren pe firul epic / metafore-pilde şi cuvinte curioase / cu locuri la geam"), unde, dezlănţuit pe infinite şine lirice, poemul-tren, al cărui traseu include fiecare gară imaginabilă a universului şi al cărui motiv de a fi este fiecare pasager imaginabil, pare a inhala zare după zare după zare.
 
Odiseea propusă de Caragea este compatibilă cu cea sugerată de Borges ("Şi precum Itaca / şi arta e, de veşnică verdeaţă, nu minuni" - Jorge Luis Borges, Arte Poetica). Totuşi, Caragea deplasează semnificativ centrul de greutate spre continuarea dîrză a explorării şi spre vocaţia comunitară a artistului, cam în genul cum o face, pe cale muzicală, un Lluis Llach: "drum bun luptătorilor / dacă rămîn credincioşi neamului lor / catargul corabiei lor / zeul vînturilor să-l norocească / şi chiar cu toată truda şi chiar cu tot chinul / plin de amor fie-le sufletul / spre doruri străvechi calea să-şi afle / plină de aventură / plină de cunoaştere." (Lluis Llach, Viatge a Itaca, pe un text de Kavafis)
 
"Numai poetul ştie cîtă singurătate şi cîtă tristeţe / este în casa cuvintelor sale" (Casa cuvintelor) - şopteşte, misterios şi poate profetic, Poetul. Totuşi, poate ştim şi noi, cei care alături de el vîslim spre Itaca, ce furtuni şi ce încercări ne aşteaptă.  Ştim prea bine ce înseamnă, în anul de graţie 2012, a compune poezie în limba română. Ori în oricare alta dintre limbile vulnerabile. Cînd existenţa însăşi a lutului din care-ţi plămădeşti adăpostul este ameninţată, puţine lucruri mai rămîn în jur, afară de tristeţe. Şi, pe măsură ce cancerul globalist avansează, Speranţa se trage îndărăt, bătută şi înlăcrimată. Tristă, peste măsură de tristă şi pustie va fi Casa Sufletului cînd gîndul lumii singur va rămîne...
 
De aceea îl citesc şi recitesc pe Ionuţ Caragea. Ştim că "s-a născut pe Google", dar, spre diferenţă de cei care, venind de nicăieri, probabil tot acolo se vor întoarce, el îşi trage seva din stră-adîncuri, din însăşi tîmpla marelui Burebista: "Tu, Sfinte Laurenţiu, nu vei afla vreodată / De sora ta bătrînă ce curge-n răsărituri, / Dar vei cunoaşte dacul cu faţa sa brăzdată / Şi ochii săi albaştri, lipsiţi de licărituri." (Tu, Sfinte Laurenţiu)
 
Şi, dintre cîţi s-au născut şi s-or mai naşte încă în tristul "sat global", puţini, tot mai puţini vor avea gloria de a muri în sfînta noastră limbă...
 
 
 
Prefaţa în limba spaniolă: La Poesía buscándose a sí misma” - Paul Abucean
 
 A Juan Caragea lo conocí (¡es un decir!) en su localidad natal, Google. Como es sabido, Google es una calle de la aldea global. Aquellos eran tiempos penosos. La gente había empezado a estandarizarse. Se clonaba voluntariamente, aunque "sólo" en el alma. Las personas se habían vuelto meros mecanismos. Meras sombras. Doquiera que mirases, reinaba la regimentación pasiva y maciza. El arte mismo se había venido a confundir con la oquedad. Y me dije: ¡habrá quedado alguna fuente de serenidad, alguna Esperanza, en algún lugar! Y con mucho agrado - y mucha sorpresa - descubrí que aún existían hombres como él. El Espíritu aún no ha sido derrotado.
 
Escribir sobre Juan Caragea es, sin duda, una utopía. Pocos de nosotros son definibles - aun en una transcendencia relativa - mas ¿quién osaría definir al Poeta mismo, el que, por su propia índole, es la más escurridiza matriz de referencias y metáforas? La Poesía sirve una función especifica, la de desafiar el orden físico, de modo que sólo nadando en los poemas del autor se puede uno hacer una idea de lo vasto que es ese océano - un océano partido de la orilla de la antigua Tomis. Miremos pues unas gotas características: "habría querido que dios fuera una vez humano / y me acompañara algún tiempo / me habría gustado que nos encontráramos un día por la calle / y que me diera palmaditas en el hombro diciendo / ¿qué tal, amigo?" (El coleccionista de poemas desechables); "la gente que yo conozco se parece bastante / a dios / me faltan sus abrazos / su apretar de manos / pero sobre todo sus miradas…" (ibidem); "en el ático de mi corazón la gente / se hacina, ya van a amarse" (Té verde aromatizado con eternidad); en fin, poco a poco vislumbramos que él, Caragea, viene propulsado por un candor milagrosamente conservado, candor que le permite rescatar, a través del verbo, todo lo que aún sigue rescatable en el territorio de lo cotidiano.    
 
La presente antología decepcionará profundamente a quienes busquen en la poesía una espectacular evasión de la realidad. No contiene revelaciones instantáneas, ni terapias intensivas, ni propiedades curativas, ni autopistas hacia el reino de los cielos. Los pobres de espíritu se sentirán traicionados por esta poesía. Se verán obligados a regresar a las salas en donde, al menos semanalmente, se aprende, hipnótica y convulsivamente, el delirante "hablar en lenguas".  La lengua en que nos habla Caragea es una lengua arcaica, arquetípica, aun si todavía inteligible: la lengua de la solidaridad humana. Él tiene la intuición fatídica - a pleno sentido - que sólo dedicándonos la vida a nuestros semejantes podremos acceder a la "divinidad". En esa lengua arquetípica se llegan a expresar ecuaciones ónticas de primer orden, cual "Yo = vecino de Dios" (Rilke), "Yo = multitudes" (Whitman), y "Yo = radical de Dios" (o su expresión equivalente, "Yo cuadrado = Dios") (Caragea).
 
Juan Caragea no se deja seducir, ni tampoco intimidar, por tendencias y corrientes.  Mientras en torno al lecho agónico de la poesía rumana dos facciones lexicalmente distintas (mas de plataforma política y virulencia similares) parecen estar disputándose "la pomana" - una coprocultista, de los que ven en la poesía un mero laxativo, un mero escape de sus secreciones, y otra, didacticista, de los que hacen de la poesía un púlpito por la diseminación de sus egolátricas alucinaciones, Juan Caragea nos propone algo tan nuevo y viejo como el mundo: una perspectiva generosa, altruista. Inmune al contagio proselitista, él sigue los edictos exclusivos de su propia conciencia y sensibilidad. Uno de los postreros representantes, en esta era archi-orwelliana, de una especie virtualmente desaparecida: el Hombre Libre. He aquí a un poeta que en ningún momento nos estafa pretendiendo estar en posesión de respuestas. Él nos dice, en esencia: "¡Vamos, queridos amigos, a buscar juntos!" Y ¿qué otra cosa, sino una perpetua y febril búsqueda es la Poesía, la auténtica poesía? A raíz de eso, me parece emblemático su poema "Algo de mí", que, con la necesaria cláusula de la provisionalidad, podría constituir, en el estadio corriente, un eventual manifiesto de su arte poética: "Algo de mí busca un segundo, algo de mí un minuto, / algo de mí busca una hora, algo de mí un día, o un mes, o un año, o una vida. / Hay algo en mí que siempre busca algo."  
 
Una verdad esencial se desprende, inevitablemente, del planteamiento hermenéutico de esa poesía: no el destino es lo que cuenta, sino el viaje mismo. Cada uno de nosotros tiene reservada su propia Ítaca, lo principal - y aquí es donde interviene la misión del artista - es hacer que el periplo sea de los más fascinantes y durables. Posiblemente en ningún lugar sobresale tanto esta filosofía como en "Mi poema como un tren" ("mi poema como un tren en el carril épico / metáforas-señales y palabras deslumbrantes / con asientos de pasillo y ventanilla"), en que, desatado sobre infinitos rieles líricos, el poema-tren, cuyo trayecto incluye cada estación imaginable del universo y cuya razón de ser es cada pasajero imaginable, parece ir tragándose insaciablemente horizonte tras horizonte. 
 
La odisea entablada por nuestro poeta es compatible con la sugerida por Borges ("El arte es esa Ítaca / de verde eternidad, no de prodigios." - Jorge Luis Borges, Arte Poética). No obstante, Caragea desplaza significativamente el centro de gravedad hacia la continuación estoica de la exploración y hacia la vocación comunitaria del artista, no muy distinto de como lo hace, musicalmente, un Lluis Llach: "buen viaje a los guerreros / si a su pueblo quedan fieles / la vela de su nave / ojalá el dios de los vientos proteja / y pese a su antiguo combate / llena de amor siga su alma / hallen la vía de los antiguos anhelos / llena de aventuras, llena de conocimientos."  (Lluis Llach, Viatge a Ítaca, sobre un texto de Kavafis)
 
"Tan sólo el poeta sabe cuanta soledad / y cuanta tristeza / mora en la casa de sus palabras" (La casa de las palabras) - susurra, misteriosa y quizás proféticamente, el Poeta.  Sin embargo, nosotros también, los que a su lado navegamos hacia Ítaca, sabemos o sospechamos al menos qué tempestades y pruebas nos aguardan. Sabemos plenamente qué es lo que conlleva, en el año de gracia 2012, componer poesía en rumano. O en cualquiera de las lenguas vulnerables. Cuando la existencia misma del barro del que plasmas tu morada es amenazada, poco queda en torno, salvo tristeza. Y a medida que el cáncer globalista avanza, la Esperanza va cediendo, capitulando. Triste, sobremanera triste y deprimente será la Casa del Alma cuando el pensar del mundo solitario quede...  
    
Es por esas razones que leo y releo a Juan Caragea. Ya sabemos que "nació en Google", mas, a diferencia de los que, originando en lo vacuo, probablemente al mismo vacuo retornarán, él extrae su savia de la sien misma del gran Burebista: "Tú, río San Lorenzo, que nunca conocieras / A tu antiguo hermano fluyente por el Este, / Conoce a un hijo suyo que llega a tus riberas: / Es este duro dacio y su mirar celeste." (Tú, río San Lorenzo)
 
Coperta a IV-a – Ion Simuţ şi Daniel Corbu
 
 
“Ionuţ Caragea nu se grăbeşte încet, cum recomandă o vorbă veche. Festina lente ar fi pentru el un deziderat. Ionuţ Caragea nu are răbdare, este avid după o afirmare rapidă – ceea ce pare astăzi normal. E stilul lui evident, neliniştit şi fremătător, deşi ar vrea să acrediteze o altă idee despre sine şi despre poezia sa. Se vede foarte bine în modul său de a scrie: e direct în exprimare, caută drumul cel mai scurt spre a-şi face cunoscute sentimentele (iubirea, durerea, melancolia, înstrăinarea) şi impresiile (singurătatea, fericirea, ritmul vieţii), fără a fi complicat în trăire şi în expresie. Nu stă excesiv pe gânduri. Nu elaborează texte alambicate. Cititorul înţelege repede ce vrea să spună – ceea ce poate fi un avantaj. De aceea nici nu e greu de tradus şi poezia lui trece uşor dintr-o limbă într-alta. Nu-i place să bată pasul pe loc. E un călător grăbit în viaţă şi în cultură. Poate să ajungă şi aşa departe, numai să-l ţină energia propriei biografii şi resursele propriului limbaj poetic.” (Ion Simuţ)
 
    “Avem în faţă o nouă carte de poeme semnată de unul dintre liderii generaţiei poetice douămiiste. O nouă carte densă, de o forţă lirică neobişnuită şi o unitate stilistică (blazon Ionuţ Caragea) care impresionează. Ionuţ Caragea e un poet cu destin, unul din marii blestemaţi la înalta frazare lirică. E un poet proteic, în stare să abordeze experimente la care autorii lirici ai generaţiei sale nici nu îndrăznesc. Descopăr astfel un virtuoz al versului liber, dar şi al celui clasic, cu rimă şi ritm, instalat într-o metafizică originală. Se poate cita din fiecare pagină a cărţii, cu aceeaşi bucurie a descoperirii poetului autentic.” (Daniel Corbu)
 
 
Poeme în limba spaniolă din volumul Festina lente, editura eLiteratura, Bucureşti, 2014
TRADUCERI DE PAUL ABUCEAN
 
 
Lacrima Mortis

cómo duele dejando de doler
dos ojos disputándose
la última
lágrima


Laberinto

de entrada
andas gateando
ya pronto la vida te hará
saber quien manda
y no quedará otra
tendrás que ir corriendo
en este laberinto
de invariable
salida

andas fatigado
(¿será de nacimiento?)
el destino te persigue
incesantemente
los latidos de tu corazón
te delatan
y tus alientos
son ensayos
por el gran estreno
del desaliento
final


Quieto dolor

es un momento de quieto dolor
pájaros duermen
lejos
por la espuma nocturna
sombras
emprenden camino

ceniza
alumbra el húmedo suelo
pulmones voznando

la jornada oprime
hombros caídos
pensamientos
amor
pensamientos

un niño
contemplando el ocaso
alguien le ase la mano

es un momento de quieto dolor
pájaros duermen
lejos
por los portones

sombras
amor
sombras


Poema del puerco

mi abuelo estaba matando el puerco
yo estaba sollozando
pero sabía que su carne me sustentaría
la tarde anterior el puerco se hacía la señal de la cruz
con la pezuña
creyente ese puerco
rezaba a su dios
dios perdóname mis pecados
comí como un cochino
me porté como un cerdo
anduve sucio como un marrano
ensucié todo en torno como un chancho
te ruego dios mío si no es mucho pedir
en mi siguiente vida
permíteme ser
Hombre


La ausencia de lo que somos

antes los hombres después sus profecías
somos lo que somos no obstante buscamos una respuesta
no creemos en otros dioses, en otros dioses no creemos
antes los hombres después sus profecías

cualquier cosa que tocamos nos enajena
natural el toque, ajena la sensación
creemos que nada es más ajeno que lo nuestro
nada creemos de los hechos y aun así
del pensar todo nada

no creemos en otros dioses, en otros dioses no creemos
nos duele la ausencia de lo que somos


Boda de plata

con ex-amantes mías por sueños me tropiezo
y a veces les pregunto: decidme, responded
¿por qué me habéis dejado? Me dicen solo eso:
nosotras sí seguimos, el muerto es usted...

¿qué vida es esta vida, de viento y molinillos?
¿por qué se llama vida, si ni la vi ni da?
¿por qué lo apuestas todo en celos y anillos
y cuando en fin lo aciertas, te deja y se va?

a veces en los sueños regresan mis amantes
haciéndome preguntas con su afable buz...
tras tantos pensamientos y gestos desarmantes
celebraré mi boda de plata en la cruz...


¿Pa’ qué sirve? (La ce bun?)

¿pa’ qué sirve el hombre, si no resucita
sin severo juicio que se lo permita?
¿pa’ qué sirve esta vida cruel y breve
si no hay escalera que al cenit nos lleve?

¿pa’ qué sirve todo lo perecedero
si no sé siquiera para qué me muero?
y las esperanzas, y las ilusiones
¿quedará quien vuelva y saque conclusiones?

¿y el amor eterno que cualquiera jura
hasta el momento de la clausura?
¿y el destino nuestro, siempre ascendente
hasta el desplome al pie de la vertiente?

¿para qué la tumba, tan oscura y fría
si al costado suyo nadie se desvía?
y el que reza y reza, ¿para qué suspira?
huyen las verdades, queda la mentira...


No estoy solo

a mi madre

no estoy solo, una sombra todo el tiempo me acosa
y en la boca tengo truenos cuando ya mi voz reposa
tengo el sol, tengo la luna, y la bóveda estrellada
y la foto de una chica de faldita colorada

no estoy solo, tengo arrugas y ocaso en los espejos
y murallas tras murallas, y esperanzas a lo lejos
y una musa que me duele entre ilusiones rotas
y en los hombros cuando llueve un sinnúmero de gotas

no estoy solo, fe me queda en la cruz, en juan y lucas
tengo sueños de colores, tengo lágrimas caducas
tengo un corazón que late, incesantemente late
tengo un ángel y un demonio que me llevan de remate

no estoy solo, tengo un alma de palabras revoltosas
no estoy solo, no estoy solo, gritan muertos en las fosas
soledad jamás me llega, grita la cayente ola
ni hay nave que se hunda y que no se hunda sola


El amor es muy perjudicial para la salud

te vi desde el trole
tus ojos azules reflejaban el sol matutino
tu pelo se esparcía en los matices de un otoño metálico
tus labios pintados impecablemente me tardaban en la retina
ya me estaba lloviendo en la boca
aroma de frambuesa

la falda que yo te subía a fuerza de mi fantasía
revelaba esas caderas tuyas sacadas de erotiquísimos sueños
qué bien habrías quedado en un biquini negro
y que me sirvieras mi cafecito antes de irme pa’l trabajo
y me dieras un beso de despedida en el umbral
a tu inimitable manera...

mira que he vuelto a mancharme el traje
por esas calles hoyosas, condenado el chofer ese
se le quedó la mirada pegada en tus firmes senos
injuriando a su pobre esposa, que llegó a serlo por imprudencia
en el quiosco de la esquina la cola es interminable
mira que me has embrujado, voy a tener que bajar
me urge echarme la droga, enciendo un cigarrillo


La suerte de los poetas

¿no piensas que ya ha llegado el momento
de hacer del amor un más fiel sentimiento?
¿no piensas que pronto hablarán los profetas?
¿a quiénes se enfrentan los bravos poetas?

a sombras y diablos y musas perversas
a versos de sangre y lágrimas tersas
a sueños atroces de horror y espanto
a parvos idilios en lechos de llanto

a débiles gestos de verde agonía
a Dios que olvida ponernos al día
al mundo inquieto de rostro perplejo
rindiéndose ante el reto complejo

a ser y a no ser - ilusiones obscenas
al mar de lujuria que inunda la escena
a la transcendente ambición que nos guía
allá en la nada oscura y fría

al mal y a los vermes - agnósticas guasas
al pago por plazos y al paso por plazas
al giro en muletas que nos enajena
del joven y sólo empeora la pena:

la idea que en este entorno sangriento
nos dan los poetas algún salvamento
es no comprender la misión del artista...
¿acaso eres sordo?...¡pues hasta la vista!


Festina lente

alucinantes horas, poemas indecentes,
la vida es un sueño, vivir - festina lente,
calvarios gibosos, pezuña plateada,
os digo mis verdades, y de mentira nada

al rechinar los dientes, mi espíritu deslío,
la muerte se perfila en cada acto mío
un gran memento mori, un sueño es la vida,
recuérdame, te ruego, que estamos de salida

al borde de la vía, un par de enamorados,
los miro con tristeza, qué viejo me he tornado,
pues no me sabe a nada el vino de canela,
ni la victoria fácil, sin pugna ni espuela

de gustibus, la vida es así... ¿que no te gusta?
¡pues búscate ya otra, segura y robusta!
y el cruce, ¿qué es el cruce? y ¿qué caminos muestra?
¿cuándo girar a diestra? y ¿cuándo a siniestra?

y el cuerpo, sí, ¿qué cuerpo irá al crematorio?
y el mundo, sí, ¿qué mundo está en el purgatorio?
un veni, vidi, vici, así es nuestra vida,
efímera locura de amor y despedida

tú escribe, sin más vueltas, poemas indecentes,
la vida es un sueño, vivir - festina lente


Algo de mí

Algo de mí busca la soledad, algo busca a la gente.
Menos mal que tengo opción.
Algo de mí persigue la lumbre, otro tanto la tiniebla.
Menos mal que puedo arder y que no se me niega la extinción.
Algo de mí desea el silencio, otro tanto la bulla.
Menos mal, la palabra existe.
Algo de mí ansia la muerte, otro tanto la inmortalidad.
Menos mal, el cielo existe.
Algo de mí anhela algo de ti.
El amor también existe, menos mal.
Algo de mí busca la verdad, otro tanto la mentira.
Menos mal, existe el juicio.
Algo de mí busca el todo, otro tanto la nada.
Menos mal que algo busca algo más.
Algo de mí prefiere el sufrimiento, algo de mí el alivio.
Por fortuna hay lágrimas.
Algo de mí persigue la dicha.
Qué bien que la esperanza también existe.
Algo de mí se empeña en la agonía, otro tanto en el éxtasis.
Por fortuna no he dejado de respirar.
Algo de mí busca a Dios, algo de mí al diablo.
Felizmente tengo a quien encomendarme y también con quien bregar.
Algo de mí necesita olvido, otro tanto precisa recordar.
Por fortuna sueños también hay.
Algo de mí busca un segundo, algo de mí un minuto,
algo de mí busca una hora, algo de mí un día, o un mes, o un año, o una vida.
Hay algo en mí que siempre busca algo.


Fuera del alma

"he elegido el vicio por conseguir la bienaventuranza"

amores surtidos
con aroma de cereza
y encaje de seda

me fumo la sangre
con dedos sin filtro
me drogo con mi
canceroso amor

los pulmones
hospitales de las enloquecidas
pasiones
tras rejas de huesos

el corazón
antiguo adicto
suplicando un cigarrillo

dejen las ventanas abiertas
ya quiero volar
hacia el edén de los
que cultivan ilusiones

echarme un humo
y echarme ya
del alma


Impermeabilizo las paredes de mi corazón

soy el hombre que con las manos esposadas golpea en las paredes
de su corazón
una puerta se me abre avanza no le digas a nadie
de donde procedes ni adonde vas
avanza nomás
con tus pies encadenados
y tu alma arrastrada
hacia el milagroso lugar del olvido que huele
a carne rancia y moho florecido

todos mis recuerdos arden cual astillas
me hallo ante mi propia vida bendiciendo el calor de la ilusión
y la espesa capa de ceniza se centra implacablemente
en la verdad última

mis párpados guillotinas cayendo sobre irises azules
desprovisto de lágrimas me recuesto
un ángel va rodando en el polvo
por entre mi sangre el cochero flagela sus caballos

soy el hombre que con las manos esposadas golpea en las paredes
de su corazón
ya nadie oye nada
ya nadie dice nada


Canibalismo lírico

me contengo el poema adentro
igual como me contengo el aliento
lo siento debatiéndose
dándose contra todas las paredes
procurándose una herida-salida
rumbo a su festín de blanco y silencio

pero no
las heridas las tengo cerradas
a fuerza de querer estar acompañado
muy por encima de metáforas
palabras sin toque ni cuerpo

basta ya de ilusiones
trato de olvidar ignorar
el poema aúlla sus famélicas voces
cual fieras echan a meterse los colmillos
a desgarrarse la negra carne
a beberse la sangre

mi corazón es un cementerio de palabras
por el hígado me andan palabras
por las vísceras
por el cerebro
por doquier tengo palabras
que se nutren de palabras
en descomposición
de la médula de las sílabas
escupen después los huesos
de las vocales y de las consonantes

el último vocablo ya está lamiéndose las heridas
está por acechar
el hambre le va royendo las tripas
empieza a correr enloquecido
tras los fantasmas de otros vocablos
por el ojo siniestro por el diestro
hasta los tímpanos por entre los dientes
me alcanza la punta de la lengua
negro y amargo
ni modo de escupirlo
ya lo conozco es
el final

me lo trago callando


La casa de las palabras

tan sólo el poeta sabe cuanta soledad
y cuanta tristeza
mora en la casa de sus palabras

tan sólo el poeta sabe cuanto frío
hace en la casa de sus palabras
cuando el corazón se le encoge en un poema
esperando a un lector tal como a otra
primavera

tan sólo el poeta sabe cuanto amor
mora en la casa de sus palabras
cuando las ramas chocan en los vidrios
y los rayos del sol tímidamente avanzan
por la historia del polvo

allá en aquél núcleo de luz
es donde brota
la ilusión

tan sólo el poeta sabe cuanta esperanza
mora en la casa de sus palabras
cuando la muerte desciende por los sueños
con danzas, confeti, y máscaras
llevando ella misma
una máscara
sonriente


La casa al borde del agua

de no haber vientos y olas
de trágica belleza
de no haber resplandor
que el paso de la barca estremeciera
tan cariñosamente
de no haber caña
a cuyos pies viejos peces
esperen la carnada
de no haber mujer
que con mil dulzuras se quite la blusa
allende la lágrima
dejando atrás sólo su marca de nacimiento
que apunte hacia su corazón
de no haber esta casa al borde del agua
de paredes recién pintadas
en los colores de las estaciones
de la soledad
de no haber todo eso
¿yo qué cosa andaría soñando?


Té verde aromatizado con eternidad

tranquilamente estoy bebiendo té verde
aromatizado con eternidad
atrás quedan las guerras mentales
empieza ya el certamen del pensar positivo
en el ático de mi corazón la gente
se hacina ya van a amarse

en mi cuerpo están edificando casas
van prendiendo luces
sobre los mismos caminos de sangre
llegan las buenas y las malas nuevas
en las ventanas de mis ojos los enamorados se hacen señas
oigo ya la cantilena de mi anticuada juventud

tranquilamente estoy bebiendo té verde
aromatizado con eternidad
hoy el poeta nace a la vista de un mundo indiferente
el punto y la coma lidian
el poema combate con su propio fin
cualquier cosa se repite
únicamente los dolores descienden
hasta las raíces mismas de la sombra

en mis palmas las rutas de la vida son más profundas
pero también más breves
a veces se intersecan con las de mis amigos
conocemos nuestros destinos a través de un hola

tranquilamente estoy bebiendo té verde
aromatizado con eternidad
la gente se da prisa aves negras
revolotean por el desvelado velo de mi paladar
un niño llora en medio del
ático vacío


El coleccionista de poemas desechables

habría querido que dios fuera una vez humano
y me acompañara algún tiempo
me habría gustado que nos encontráramos un día por la calle
y que me diera palmaditas en el hombro diciendo
¿qué tal, amigo?

luego fumaríamos un pitillo
nos echaríamos un trago
charlaríamos un largo rato
sobre la cuestión de las hembras
al postre caeríamos ebrios por el suelo
(me da igual si lo finge)
al despertar comeríamos una sopa de tripa
con vinagre

que pongan toda la consumición a su cuenta
yo le prometería sólo un rezo de gratitud
y al fin nos daríamos las manos
nos abrazaríamos como los hombres
nos recordaríamos por siempre

la gente que yo conozco se parece bastante
a dios
me faltan sus abrazos
su apretar de manos
pero sobre todo sus miradas

últimamente cuelgo mis recuerdos en la pared
soy coleccionista de poemas
desechables


Angélica conjura

en la selva de las palabras
primero aprendí a ser Hombre
pero como cualquier ingenuo
soñaba que el cielo me llevara bajo su ala azul
soñaba que sería ave o nube
de manera que más tarde traté de volar
y me dí con la frente en las lápidas negras

viví una vida en árboles de hormigón
un hogar de madera me abriga
ahí es donde mis huesos envejecen

lo blando que es el suelo
bajo plantas descalzas
y allá encima bien lejos
la médula de la tierra
flota sobre mi frente
estrellas las lágrimas de los santos
sentenciados a la quietud

vidas de misterio
encubiertas por esta angélica conjura
el arcoíris sólo es el cinto con que dios
ciñe almas entre lumbre
y lobreguez

las sombras nunca las imaginé como ángeles
custodios
dirigiéndonos los pasos
hacia este mundo de condenados
al que volvemos en busca de la dicha

el sol nunca lo imaginé verdugo
con sus lágrimas de cocodrilo
afilándose los dientes en
la retina de los enamorados
en la ribera de una mar
color de mis ojos


Causas y efectos

si erras alargas tu vida de un pesar
si lamentas amplías tu vida de una lágrima
si saludas a un extraño por la calle
acrecientas tu vida de una sonrisa
si recuerdas aún
lo lindo del pasado
agrandas tu vida soñando
si confías en la gente
avivas tu vida matando la rutina
si te importan los amigos
dilatas tu vida de un estrechar de manos
y una frase sincera
si nutres esperanzas
ensanchas tu vida de una posibilidad
si te das cuenta que nada es imposible
mejoras tu vida de una buena opción
si eres creyente alargas tu vida de un rezo
si caído estás
levántate y alzarás tu vida a un nivel superior
si chocas contra un muro
extiendes tu vida pensando que es una puerta
o un vuelo
si amas englobas sus vidas a la tuya
si poeta eres prolongas tu vida
en cada una y cada cual
de tus palabras...


Duermo en un manzanar

tal vez moriré en un sueño
en que el dolor no duele
y la sola pesadilla
es vivir

me quedarán
sólo las palabras pesadas
como las peñas
en cauces de ríos

duermo
en un manzanar
y soy la tierra
soñándose césped
el césped soñándose flor
la flor soñándose árbol

vivo en la lágrima de un universo
englobado en la lágrima de un universo mayor
duermo hasta que se terminen los sueños

tal vez moriré
en flor


Droga universal

¿quién está con la bolsa azul a la boca
inhalando amor respiro
alma del planeta?

que responda el infatigable
peregrino de los astros
dirigente de la orquesta de sueños y
alucinaciones

que responda quien nos tiene cautivos
en la camisa de fuerza de la piel
el que manda a sus rastreros espías
por huellas y huecos
por los tenebrosos corredores de la sangre
por las fosas de las circunvoluciones
y las placentas del incorrupto feto

que responda quien conversa con las sombras
los ángeles y las negras aves
testigos sempiternos del pecado
y de lo huidiza que es la vida

¿quién está con la bolsa azul a la boca
inhalando amor respiro
alma del planeta?


Dios en estado latente

ninguna droga supera la creación
lo que se siente flotando
sobre el universo entero
cuando lo pensado se conecta en sentido
por flujo luminoso
con lo faltante de sentido universal

cuando cualquier cosa por muy trivial que haya parecido
deviene un nuevo hallazgo una nueva verdad
desde todo ángulo de percepción
esa droga no se inhala no se inyecta
no se bebe ni se aprende

esa droga la venías trayendo adentro desde siempre
te fluye en la sangre
respira y ama a tu ritmo
es dios en estado latente


Escombros al fondo del mar interior

te hundes en la nada
y vuelves a emerger siempre
con el resbaloso pescado
en tu largo y curvo pico

invisible pájaro
enigmático mensajero de la palabra
¿quién seré yo
si tú dejas de ser?

sigo buscando mis recuerdos
por entre voraces creaturas
del río de sangre
por entre los escombros
de mis mares
interiores


El sepulturero ciego

el principio del poema
es igual al levante
y la página vacía
un mar misterioso
que me tienta hacia adentro
mas la sombra sujeta mi mano
no te vayas aún deja que la primera
ola se estrelle contra el escollo

y el escollo es parecido a mi corazón
una astilla clavada en el tórax del tiempo

una nave fantasma y la salva
de puntos suspensivos
quebrando el silencio

el fin del poema
es parecido a la noche más larga
de la que no te conviene separar
y en la que no te apetece dormir
por temor a lo desconocido

el sepulturero ciego va cavando
la fosa de la última palabra
ya sólo los pájaros llevan en su trino
el recuerdo del poema


En otra vida fui río

en otra vida fui río
mi amada salguera
de amor despeinado
algunas veces sus hojas
me cubrían el cuerpo
otras veces se encerraba en sí
yo le consolaba el llanto con mis ondas

un día mi amada partió
en la carreta de un leñador
en su lugar
sobre un muñón
a veces se posaba
una aguanieves

estaba furioso y por un tiempo
dejé de mirar las orillas
hasta que una mujer desconocida
quiso mirar el porqué de la tierra
por entre las piedras de mi cauce
y se soltó cual pluma de aguanieve
cual hoja de salguera

flotó un rato
mientras pude sujetarla
luego la besé
y se la entregué al mar

a medianoche mi amada canta
a veces
embaucando a los pescadores

yo tiendo mis dedos
por las estelas


Pájaro ciego mi corazón

me aguanto el corazón en los puños
cual si fuera un pájaro ciego
adivina nomás en cuál de ellos está
y tuyo será por siempre

no te hace falta jaula
deja la ventana abierta
déjalo aletear no temas que se irá

te repite mi corazón
igual que un loro ciego

no hay llave ni candado
para la puerta de un beso

mi hambriento corazón
tú me lo dejas morir
de soledad
en un solo pie

ha vuelto la primavera
un pájaro de muy lejos
anida y ciega
en mi alma


Mi corazón es una granada

me fumo el cigarrillo a la sombra de un pulmón en flor
armado hasta los dientes de soledad
en mi puño llevo una granada
es mi corazón
no dejaré que se acerquen
a mis pensamientos

las palabras de otros me acorralan
cual famélica bandada de aves
su juicio inepto su afán de lastimar
en donde la sinceridad anda sin coraza
llevo una granada en mi puño
es mi corazón
no pasarán les grito

mas la gente no desiste
me envía como obsequio la gran amistad
grande como el caballo troyano
el que espera que se abra la puerta
de mi ciudad de carne e ilusiones
y yo el que besa a la muerte
en los labios de un vaso de confianza

los dejo entrar y de repente soy el esclavo
de un mundo en que la esperanza
queda cautiva en la telaraña
tejida entre el vuelo
y la codicia de la tierra


Habito en la casa de muchas ventanas

Habito en un corazón
Me llamo Ionut y disfruto mirando
Cada madrugada
El mundo

Crezco
Soy un alma madura
Lista para amar
Tiendo mis dedos allende las ventanas
Adonde los cuartos siguen vacantes
Y
Tristes

A veces estoy inquieto
Intento volar
Mas choco contra las rejas
Hasta los sueños duelen

Despierto
Moro en una celda
Aguardo el perdón
De
Dios

Recuerdo
Habitaba con Ella
Bajo el cielo libre

Miro las paredes
Se avivan
Los recuerdos
Rupestres

Habito en la casa de muchas ventanas


En el brazo de una espiral

las cosas en que creemos
están por todas partes
cual alma en todo animal
cual dios reposando
en toda molécula
en todo átomo
nosotros también
estamos por doquier
ahora mismo nos estamos moviendo
en el brazo de una espiral

los sueños que olvidamos
el alma los recuerda
es así como surgen las palabras
en las que descansamos
como dios lo hace en toda molécula
en todo átomo
las palabras a su vez se mueven
en el brazo de una espiral
centrada en el corazón


Planeta de papel

en el planeta de papel viven hombres de papel
que nacen de papel y se nutren de papel
se venden con papel y se compran con papel
se aman en papel y mueren
en lindos ataúdes de papel

algunos de los hombres de papel
creen que fueron creados por un dios de papel
según su imagen y semejanza
esos opinan que el sentido de la vida es claro
o vas al paraíso de papel ignífugo
o al infierno de la interminable ceniza

otros hombres de papel
piensan que la vida es un perpetuo proceso de reciclaje
ellos nunca mientan el alma del papel
puesto que no creen en ello
en cambio se empeñan en producir cuantas más copias
del maestro que quedó enterrado por siempre
bajo un deslizamiento de papel

los más fuertes de los hombres de papel
han venido edificando montañas
de papeleo y maculatura
y guiñan escondidos tras ellas
hacia los que siguen abajo
ya que una vez arriba
puede uno avistar los astros de papel

los más solos en el planeta de papel
son los que no desempeñan ningún papel
en el sistema del papel
esos están urdiendo un atentado
a mano soñada
y mechero


Mi poema como un tren

mi poema como un tren en el carril épico
metáforas-señales y palabras deslumbrantes
con asientos de pasillo y ventanilla

mi poema como un tren de cercanías
los pasajeros montan comparten el tramo
sonríen y bajan adonde les toca bajar
esperando volverse a ver

mi poema que se demora tanto
los enamorados en la estación
no dejan de consultar sus relojes
piensan probablemente
que no volveré a escribir sobre trenes
y no querrían perderse el chance
de peregrinar por el mundo
a bordo de mi fantasía

mi poema como un tren de retorno
un anciano preguntándole al conductor
sobre aquél pueblo en la sierra
donde vivía su primer amor

mi poema
... a - l - e - j - á - n - d - o - s - e
destino serpenteando por el horizonte insaciable
sin embargo nada está perdido
quedan trenes rápidos
que no paran siquiera en las aduanas celestes

y yo el que unge los ejes de las palabras cargadas
el que asienta los rieles
sobre las vías que los ladrones de trenes
desconocen

mi poema como un tren ansioso por el tiempo
y por las distancias
acelera infatigablemente

y yo me paro extrañado
en el andén de una eternidad sin trenes...


Poeta por el mundo de los ciegos

al nacer rompí el silencio cual un cordón umbilical
y quedé a vivir nutriéndome
sólo por la boca de mis palabras

aprendí a andar cual un bastón
por el mundo de los ciegos

cuando me detuve
miré con ademán narcisista mi propia creación
en un ojo
en un ojo de agua

partí avanzando por mi vida
cual un poeta que nada contracorriente
buscando el manantial

quería devolver las palabras que se me habían dado
y volver a vivir el silencio
como un ritual de apareamiento
con la eternidad


El primer paso hacia la eternidad

heme partido hacia la eternidad
como si se hallara a tiro de lágrima
a tiro de estrella
el primer paso es el más difícil
es la vida
cual vuelo entre dos espejos
separados por el tiempo
es la vida
cual río que mana de mi corazón
y fluye por los capilares de este universo
de ojos galácticos
es la vida
cual esa boca tuya que aguarda mi respiro
por refrescarse el alma enrarecida de ausencias
es la vida
cual tus orejas que aguardan mis pasos
zigzagueados por dolores y tentaciones
es la vida
cual el sueño de otros hemisferios cerebrales
cautivos en la dimensión del misterio
es la vida
cual este poema que se alimenta
de sus propias palabras
distorsionadas
por la gravedad del blanco


El punto en la i

nada creían de lo que se les decía
o tal vez temían creer
así fue como pusieron el punto en la i

el camino era largo
por entre sonidos estridentes
todos estaban ojeando el punto
y extrañándose por su tamaño
la i venía como jorobada a veces el punto se le caía
la muchedumbre de sonidos le gritaba:

- oye i, ¡acaso tú no eres hija de la palabra!
Y la i con punto a sus pies
parecía un trágico signo de interrogación
¿por qué? ¿por qué me has abandonado palabra?
Ninguna respuesta
y volvía a colocarse el punto sobre la cabeza
examinaba un rato el cielo
luego la tierra...

al fin la i llegó encima de la consonante g
i de brazos bien abiertos
i de labios amargos repitiendo la misma pregunta
¿por qué? ¿por qué me has abandonado palabra?
Ninguna respuesta

un viento demente sin causa ni origen
nubes oscuras y lágrimas de la palabras
caían del cielo

la i sin alma
en el velo de su página blanca
cubierta robustamente

así fue como la i desapareció
sin dejar huella
los soldados de cartón la buscaron por doquier

ha tornado a aparecerles
un tiempo a los familiares
exhortándolos
creer siempre en la palabra
y en el hijo de la palabra
y en el amor
y en el punto
en la i


Plegaria al último poema

estoy leyendo mi último poema
estoy triste aun si llega a enamorarse
de otros lectores
o de otros poemas

(¿acaso no sabíais que los poemas
se quieren entre ellos cuando las hojas se sobreponen?)

estoy leyendo mi último poema
recuerdo como lo animé
como le di nombre
como le enseñé a andar sílaba por sílaba
como le enseñé a reír
cuando lo que sentía era pura pena
como lo regañé y le mermé la ración de palabras
(le dije que no hablara con la boca llena
que indagara pacientemente y gustara las esencias
como se hace con un vino añejado a base de agua de calvario)

estoy leyendo mi último poema
juntos hemos concluído la guerra
de treinta y seis años
contra las sombras el espanto el otro yo
y aún no sé si hemos perdido
u ganado ni si la paz
me ha nevado las sienes
(las victorias sólo se conjugan al tiempo fallado
teniendo el corazón como espada y escudo)

estoy leyendo mi último poema
lo ruego les diga
a los demás
que existo
que más irán llegando
cual exuberantes manadas de mariposas ecuestres
con las alas extendidas allende el mundo
dando y dando pezuñadas

estoy leyendo mi últi...


La serpiente de aire

Señor, mi alma serpiente de aire
morando en las grutas de los pulmones
me tienta morder las frutas del conocer
mi cuerpo manzanar
cada centímetro cuadrado
exhalando deseo
mis manos sentencias del placer
pero sé que alguien ahí abajo me ama
mi hermana
la tierra

igual el azimut
el sitio donde nuestros meridianos se cruzan
igual los pecados lo sagrado somos humanos
que viven siguiendo reglas
y mueren infringiéndolas
librados de lo que nos define como seres
la serpiente de aire transmigra de un cuerpo
para otro los pulmones son prostíbulos
cuartos pintados de sangre

Señor, mi alma cambia de camisa
con cada muerte y el esqueleto queda
el mismo vestigio de una vida fulgurante
los que vendrán tras mi sabrán
que no me faltaban huesos
el mismo cuento de fallecido
que queda inexorablemente
incomunicado


Soy el clon de mi sombra

cuán remoto está el palacio de anónimas vidas
el hombre insensata metamorfosis
entre mundos sinónimos

poco a poco fui aprendiendo a morir estéticamente
el amor perdura cuando se ha dejado de hablar
sigue emitiendo reverberaciones
de dolor

< la pesadilla de la mocedad
el lento envejecimiento
lo que no me mata
me avasalla al dolor >

soy el clon de mi sombra
nos abrazamos en juegos de palabras simples
nos ocultamos en juegos de luces
y de imágenes sucesivas

y a quién le importaría la sombra encarcelada por un mezquino sol
sin ti los rayos son brotes de nieve que me rascan la retina
la cubierta de almohada aún guarda en un pliegue una sonrisa
y atraco en una costa de sueños

en cuanto a la dirección del tiempo no hay leyes
en cuanto al amor no hay leyes
nacimos todos del mismo polvo
el que se le echa al orbe en los ojos

la candela sigue mi más fiel lectora
a ti te pierdo por entre ecos desarmonizados
deformes ideas exorcizando
el callar

almas errantes
cual flores en alta mar
cuando pega el temporal


Trasplante de corazón

y aun si el cuerpo se te enferma
y sientes como se te van muriendo las celdas
tu corazón sigue latiendo
adicto al tiempo
adicto a los amores pasajeros
adicto a su propio eco
en el latir de tu corazón doblan las campanas
de todos los muertos
como quien sacude las alfombras con un palo
como quien cuando niño le pega a la pelota
late de remate
late pugnando por una causa quimérica
late al compás de la locura
¿con cuántos latidos se llenará la nada
el silencio y el resto del universo?
¿cuántos de esos latidos te han pulsado en la puerta
sin que tú respondieras?
dejaste la puerta entreabierta
con vista a no sé qué paraíso
que no es para mí


Debió pasarme

un día pensé irme
tenía sin embargo algunos temores
no quería entristecer a nadie
aunque cualquiera se habría acostumbrado a mi ausencia
no quería perderme el chance de subir al cielo
aun sin ninguna esperanza de salvación
pese a lo que me habían inculcado

un día quise partir
sin dejar huella ni recado
sin haberme multiplicado
ni otra mayor hazaña
para la posteridad
consciente que todo se olvida todo se arruina
que nada importa y la arcilla misma
en que reposan las osamentas
acabará tragada por ansias cósmicas

un día sucedió algo llamado revelación
una idea fabulosa surgió en mi espíritu
y me animó a escribir
a ir posibilitando este tipo de salvación
milagrosa
fui aceptando todo lo ocurrido
bueno y malo
aprovechando cada segundo
y brindándoles a otros una razón
para seguir


Algunas personas y sus atuendos

hay personas que en busca de amor
se contrarían en la vestimenta
llegadas ante el pobre desnudo
se frustran
cual ante una página blanca
en la que es menester escribir
inolvidables cosas

no se les ocurre recibir la primaria lluvia
la primaria nevada
el primario derrame de lágrimas
el primario sudor...

hay personas que llevan la indumentaria de otros
hasta que les resulta odiosa
para esos la vida no es más que una tienda
en que cualquier artículo se puede probar
hasta la náusea...


Viceversa

estoy convulsionando entre los bordes del mismo sueño
abandonado a merced del tiempo
espero llegar a despejar esta vida
de innumerables incógnitas
apostando en el augurio de un amor
comenzado un martes y trece

estoy convulsionando entre los bordes del mismo tiempo
abandonado a merced del sueño
espero llegar a despejar esta incógnita
de innumerables vidas (o innumerables nieblas)
apostando en el boletín
méteo-erótico

por mucho que me debatiera
entre los bordes de este mundo de los mundos
entre los bordes de este sueño de los sueños
entre los bordes de este tiempo de los tiempos
jamás hallaré la ruta hacia tu corazón

pues la sola verdad que me es lícita
es la de las preguntas


Vuelo a ciegas sobre el aire del ala faltante

la manía de escribir
agarra hasta a los más delicados
y a los más arrogantes
que viene a ser lo mismo
cuando lo enfocas desde el ángulo
de quien lo sabe todo

la manía de escribir
enferma a los que creen
mas no lo dicen
y a los que se resisten aun si ellos
también aceptan el flujo de la palabra
cual lágrima cual gota de sangre

la manía de escribir
no se cura con ebriedad
de frases ajenas
así no olvidas quien eres
de donde procedes y hacia donde transitas
ni puedes atarte a la palabra
como a una peña
para luego tirarte al fondo del mar
de tu corazón

la manía de escribir no se cura
con el eco de la palabra
ni callando y aprisionando el pájaro
en su jaula
sólo la curas volando a ciegas
sobre la corriente del ala faltante
cuando el aire es tu alma
peregrinando entre los mundos
de la palabra


Tú, río San Lorenzo

Tú, río San Lorenzo, no corres por las venas
De estos mis labrados y endurecidos brazos,
No has visto el Llano Geta, los Cárpatos de penas,
Ni hasta el Mar de Luto te ha llevado el paso.

Tú, río San Lorenzo, no de la sangre manas,
Cual los que desde siglos paramos al salvaje,
Ni sabes los tormentos de ánimas rumanas
Que a los cuatro vientos mostraron su coraje.

Tú, río San Lorenzo, que nunca conocieras
A tu antiguo hermano fluyente por el Este,
Conoce a un hijo suyo que llega a tus riberas:
Es este duro dacio y su mirar celeste.


Rompí una hoja de papel...

de un cuaderno
un cuaderno cualquiera
rompí una hoja de papel
la llené de apuntes
y la aplasté en las manos con saña
luego levanté la mirada hacia la papelera

y de repente...
de repente pareció oírse un frufrú de hojas
algo como el grito de un árbol
pasado por no sé cuántas sierras y moldes
y algo me decía no te precipites
y entonces comencé a abrir despacio
aquella bola de papel

y... adentro
mi amada
con la cabeza entre las rodillas
lloraba


Aletas de peces

amada
me has vencido y me declaro querido

cual filigrana nace en tus labios una sonrisa
sopla la brisa en tu velamen
olas te portan lejos de aquí
contigo llévame para quererte
vamos enséñame cómo se engaña
a una muerte
en el velero la punta corta por la mitad
la faz del mundo una estela
nuestra postrera
penalidad
desde el levante nos trae nuevas
un rayo leve
la noche merma qué bien termina
el sol prosigue
es el silencio quien nos rodea
mientras el viento su aliento atrapa
duerme también la vieja mar
cuentos diremos
en la orilla tallada a mano la lejanía
no se ve más

y la tormenta
quién sabe en dónde se habrá metido
será en aletas de peces quizás


Noches blancas

haremos el amor en rimas
abrazadas
cruzadas
hasta que las noches
sean blancas


Miraba

Miraba el infinito desde la sombra de tu seno,
las gaviotas volaban por haz de hebra,
sobre tu hombro siniestro una grulla planeaba,
sobre el diestro el Sol jadeaba.

Miraba el silencio de la tarde en tu sonrisa,
el niño de oro lentamente bajaba hacia el nadir,
en el celeste juego hundiendo un barco
en la mar de cobre.

Miraba como estabas levitando en el universo sensual,
diosa de la palabra común hecha epopeya,
dejaba mi cuerpo atrás en el espacio,
atemporal, en gota de magia.

Miraba la Luna escurrida de tu lágrima,
en un cabello un pétalo de nube colgaba,
me desplomaba de brazos abiertos en el cuadro celeste,
contemplando mi propia quimera.

Miraba el crepúsculo acariciándote las huellas,
el viento le susurraba cantos de olvido a la arena,
una ola despistada me asaetaba besos de añoranza,
rascándome el dolor.

Miraba y fui quedándome de espectador,
ex-actor, mero autor,
fui tuyo y quedé de todos,
solista, poeta, autista.


Álbum

santificábame en el jordán de tus muslos
cumpliéndome en un dormitorio de terciopelo
soñoliento el sol mecía
bajo las pestañas
una lágrima

prodigiosa nuestra vida entonces
las cortinas en torno al lecho
la única película de final feliz
con actores enamorados
apostándose la vida
en el postrer beso
ya nada importaba
ni mañana ni pasado

prodigioso aquél viaje
exploradores de toques
detenidos en las estaciones
de los palpitantes cuerpos
acelerando por túneles
hacia el más allá
de eternas lluvias

se me ocurría pedirte la mano
a diario
mas dudando que te mereciera lo bastante
me contenté con ser
tu amor
llevándome lo que me faltaba
tu corazón

ya estamos reviviendo
la juventud
ante un montón
de fotos