Zodii
« Prima pagină
între noi stau vocile acestea
ascuţite, luătoare în râs,
înfipte în miezul de
putregai al distanţei, strig
încercând să clădesc poduri din gol,
albii de sticlă pentru râul vorbitor,
mort acum în tipar, întors
în el însuşi fără prihană,
strig pentru dezlegarea
blestemului, pentru trecerea în
zodii mai vechi decât
aerul acesta de noi vlăguit